Remissvar på förslag till ny översiktplan för Stockholms stad

Till
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturet
Box 8314
104 20 Stockholm

Lovöspecifika synpunkter

Lovö Hembygdsförenings främsta uppgift är att bevara och vårda ön Lovö, vår hembygd. Flera försök har gjorts att exploatera vår ö med dess unika miljö där vi har bl a har Drottningholm, ett av Sveriges världsarv, skyddat av Världsarvskonventionen. Fortsätt läsa