Skrivelse till UNESCO angående världsarvet Drottningholm

Drottningholm är ett av Sveriges världsarv, skyddat av Världsarvskonventionen (1972). Ett världsarv är en oersättlig tillgång, inte bara för landet det ligger i utan för mänskligheten som helhet. Enligt den av Sverige ratificerade konventionen har Sverige som nation åtagit sig att för all framtid skydda, bevara och vårda världsarvet Drottningholm till förmån för kommande generationer. Fortsätt läsa

Den odemokratiska demokratin

Vilka krav måste och ska vi ställa på politikerna när de beslutar i viktiga frågor om vår framtid? Vi har ju inte direktdemokrati utan överlåter till valda representanter att besluta för oss.

Just nu planeras Stockholmsregionens framtida transportsystem. Alla partier är medvetna om att vi har ett klimatproblem. Det syns tydligt i partiernas program, miljödokument och i partiledarnas tal. Socialdemokraterna: Fortsätt läsa