Välkommen hit!

Lovö

Lovö ligger väster om Stockholm, ungefär 10 kilometer från Stockholms centrum. Drottningholms slott med barockträdgården och engelska parken, slottsteatern och Kina slott, ligger på Lovö. Hela Drottningholms slottsområde är upptaget på UNESCO:s lista över världsarv. Lovö är sedan Gustav Vasas tid en kronopark som tillhört slottet. Fortfarande finns gårdar och styckningar kvar sedan denna tid vilket är unikt för hela Europa. Läs mer om detta på länken till föreningens manifest. En av gårdarna har ekologisk djurhållning. Lovö tillhör Ekerö kommun och har cirka 1000 invånare. Arbetsplatserna är ungfär lika många som invånarna.Den största arbetsplatsen är Försvarets radioanstalt. Lovö vattenverk som förser stora delar av Stockholmsområdet med dricksvatten samt Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet ligger också på Lovö.
Det enklaste sättet att komma hit är att ta någon av de många bussarna till Mälaröarna från Brommaplan.

Fornstigen

lovokarta_med_fornstigen2Fornstigen, den blå linjen på kartan, utgår från Kina slott och slingrar sig medsols runt Lovö. Den är 20 kilometer lång, uppdelad på fem etapper. ”Vandra på Lovön” är en skrift som innehåller fornstigens sträckning med kartor och beskrivning av gammal och ny kultur. ”Vandra på Lovön” kan köpas i restaurangen Karamellan och Slottsboden vid Drottningholms slott samt i Ekerö bokhandel i Ekerö centrum, pris 100 kr. Den kan också beställes via mejl till alex.kirab@gmail.com; portokostnad om 20 kr tillkommer.