Midsommar på Rörby

På midsommar bjuder hembygdsföreningen in till firande på Rörby gård.

Programmet ser ut som följer:

Cafémusik på Logen 13.30

Majstången kläds kl 14

Stången reses kl 15

Gocki Linge leder danslekar kring midsommarstången

Mälarstråk står för musiken

Logdans

Kaffe, glass och korvförsäljning

Parkering sker på FRAs parkering strax innan Rörby gård

Välkomna på midsommarafton!