Styrelse och funktionärer

Lovö Hembygdsförening

c/o Alexander Lind af Hageby
Box 146
178 02 DROTTNINGHOLM
alex.kirab@gmail.com

Funktionärer

Styrelsen 2023

Alexander Lind af Hageby, ordförande
uppgift: Naturreservatet, evenemang
tel: 076 – 614 49 89      
Stina Haubo, sekreterare
uppgift: Sociala medier
tel: 070 – 651 00 62 
Staffan Lindholm, kassör
uppgift: snickarboden
tel: 073 – 977 06 01       
Patrik Sandberg, vice ordförande
uppgift: Medlemsträffar sommar
tel. 070 – 262 80 47
Ursula Belding
uppgift: Fornstigen
tel: 070 – 733 09 54 
Pertti Hänninen
uppgift: Museiintendent, FRA
tel: 070 – 636 33 26
Thomas Erlandsson
uppgift: Hogsta, snickarboden
tel: 072 – 566 49 85
Bengt Krantz
uppgift: byggnadsteknisk rådgivare
tel: 072 – 252 22 87       
Maria Halkiewicz

uppgift: Social medier

tel: 070 – 738 75 07
   

Revisorer:
Ebba Hammarström

Ingrid Oldfeldt

Jakob Söderberg, suppleant

Eleonora-Posten, redaktion:
Vakant

Uppdrag utanför styrelsen

   
   
docent Bo Petré, arkeolog, Lovö museum tel. 070 – 437 54 37, 072 – 853 43 05
   

Valberedning:

Sofia Wingren tel: 070-840 25 14

Thom Rydström tel: