Styrelse och funktionärer

Lovö Hembygdsförening

c/o Alexander Lind af Hageby
Box 146
178 02 DROTTNINGHOLM
alex.kirab@gmail.com

Funktionärer

Styrelsen 2021

Alexander Lind af Hageby, ordförande
uppgift: Naturreservatet
tel: 076 – 614 49 89      
Stina Haubo, sekreterare
uppgift: 
tel: 070 – 651 00 62 
Staffan Lindholm, kassör
uppgift: snickarboden
tel: 073 – 977 06 01       
Patrik Sandberg
uppgift: Rörby
tel. 070 – 262 80 47
Kajsa Bergström Heeresma
uppgift: 
tel: 070 – 424 08 47  
Pertti Hänninen
uppgift: Lovö museum, FRA
tel: 070 – 636 33 26
Thomas Erlandsson
uppgift: Hogsta, snickarboden
tel: 072 – 566 49 85
Bengt Krantz
uppgift: byggnadsteknisk rådgivare
tel: 072 – 252 22 87       
Maria Halkiewicz tel: 070 – 738 75 07
   

Revisorer:
Ebba Hammarström

Jakob Söderberg

Ingrid Oldfeldt, suppleant

Eleonora-Posten, redaktion:
Vakant

Uppdrag utanför styrelsen

Ulf Bernitz, juridisk rådgivare tel: 070 – 559 06 55
Anders Florgård, uppgift: Fornstigen tel: 070 – 312 10 52
docent Bo Petré, arkeolog, Lovö museum tel. 070 – 437 54 37, 072 – 853 43 05
Maria Wold-Troell, webplats tel. 

Valberedning:
Ulf Bernitz tel. 08-759 06 55, 070-407 72 60
Sofia Wingren tel: 070-840 25 14