Skrifter om Lovö

   

Äntligen har Bo Petrés bok ”Arkeologi på Lovö” kommit ut våren 2024. Den här skriften är ett urval och en sammanställning av resultaten från de seminarie- och forskningsgrävningar som arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet årligen bedrev på Lovö (Lovöprojektet) under åren 1958-2007. Dels så har här en populärt
inriktad framställning eftersträvats och dels så presenteras en del nya resultat.
Även några hypoteser och frågetecken inom arkeologin diskuteras.

Lovöprojektet initierades av professor Greta Arwidsson och fil. lic. Berit Wallenberg år 1958. Ca 2500 studenter utbildades i arkeologisk fältmetodik under de 50 år som
projektet varade. Förutom utbildningssyftet ville man studera populations- och bebyggelsestrukturen i ett centralt avgränsat landskapsrum.

Genom undersökningarna har en mångfacetterad bild av mänsklig verksamhet vuxit fram på Lovö. Här framträder stenålderns jakt- och fångstfolk, de första bönderna under
stenålderns slutskede, bronsålderns boskapsbönder och gåtfulla lämningar
samt järnålderns gårdar och byar med gravarnas innehållsrika men ofta
svårtolkade ögonblicksbilder av ritualer, sedvänjor, sociala
förhållanden och händelser.

Hembygdsföreningen säljer denna bok för 300 kr. Vi brukar ha med den på våra arrangemang vid valborg, midsommar och marknadsdag till försäljning men det går även bra att få den hemskickad men då lägger vi till porto, kontakt@lovohembygd.com.

Det går även bra att läsa boken på datorn genom att ladda ned den: ARKEOLOGI PÅ LOVÖ

Om ni vill läsa Bo Petrés samtliga forskningsrapporter om utgrävningarna på Lovö så finns de här nedan att ladda ned:

Ark und på Lovö Del 1 pdf

Ark und på Lovö Del 2 1984 Fornlämning Raä 27 Lunda. Fynden

Ark und på Lovö DEL 3

LARS 1 Raä 89

LARS 2 Raä 15

LARS 3 Raä 9Ö

LARS 4. Raä 102 Lunda

LARS 5. Fornborgen

LARS 6 Raä 13

LARS 7 Raä 16

LARS 8 Raä 87

LARS 9 Raä 34

LARS 10 Del 1

LARS 10 Del 2

LARS 10 Del 3

 

Vandra på Lovön – en vandringsbeskrivning
En beskrivning av den 20 kilometer långa Fornstigen som slingrar sig mellan fornfynd, vackra gamla gårdar, trollska skogar och ängsmarker över Lovön.
Charmigt och kunnigt skriven av Per Borgström, som tillsammans med Härje Bäärnman anlade Fornstigen.
Det är en ovärderlig guide för promenader på Lovön och en trevlig inspirationskälla för den som vill lära sig mer om historia, natur och kultur på vår vackra ö.
”Vandra på Lovön” beställes via mejl till alex.kirab@gmail.com. Betalning 120 kr inklusive porto mot faktura.

Forntiden på Lovö, Stenålder, bronsålder, järnålder, arkeolog docent Bo Petré , Lovö hembygdsförening 2018. Kunskaper och fynd från 37 års arkeologiska utgrävningar. 100:-

Runstenar på Lovö, dr Berit Wallenberg, Lovö hembygdsförening 1993, 100:-

Härje Bäärnmans tre böcker:
Så minns vi Lovö (1982, nytryckt 2003)
Lovö i våra hjärtan (1986)
Lovö vår hembygd (1989)

Härje Bäärnman har samlat intervjuer, brev, gamla skrifter och minnen i sina tre böcker om Lovön och dess människor.
Pris 50:-/st. Köp 3 betala för 2.

Enstaka nummer av EleonoraPosten (se Publicerat), 20:-

Samtliga skrifter kan betalas på PG 8812-0 eller Swish 123 576 35 94, porto tillkommer. Kontakta Alexander Lind af Hageby, alex.kirab@gmail.com.