Remissvar på RUFS-2010

Regionplan- och trafikkontoret
Box 4414, 102 69 Stockholm

Remissvar på RUFS-2010

Förslaget till ny RUFS bygger på den tidigare RUFS 2001, som i sin tur bygger på tidigare regionplaner. Det är vanligen en bra metod eftersom den garanterar kontinuitet i planerna för länets utveckling. Metoden har emellertid risker. Den förutsätter en kontinuerlig och jämn utveckling i världen, Sverige och länet. Så kan man till nöds säga att det har varit på de områden regionplanerna planerar för. Men om det sker stora förändringar i omvärlden, som kräver nytänkande och annorlunda planering måste också metoden att planera ändras. Läs mer

Remissvar till Miljödepartementet

Miljödepartementet
Registrator
103 33 Stockholm

Mailversion: registrator(@)environment.ministry.se

Remissvar från Lovö Hembygdsförening, avseende Beredningsunderlag- Kompletterande material till pågående tillåtlighetsprövning av projektet Förbifart Stockholm, ”Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet”.

Inledning

Lovö Hembygdsförenings främsta kritik mot Vägverkets utredning, inkl de 15 punkter där Miljödepartementet krävt förtydliganden, är att Vägverket inte fungerar som en oberoende myndighet som förser beslutsfattare med opartiskt och sakligt beslutsunderlag. Vi har redan tidigare visat och kommer även nu att visa att Vägverket har en egen agenda och att denna avviker från övergripande regler och politiskt fattade beslut om Sveriges miljömål och grunderna för transportpolitiken. Läs mer

Remissvar på förslag till ny översiktplan för Stockholms stad

Till
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturet
Box 8314
104 20 Stockholm

Lovöspecifika synpunkter

Lovö Hembygdsförenings främsta uppgift är att bevara och vårda ön Lovö, vår hembygd. Flera försök har gjorts att exploatera vår ö med dess unika miljö där vi har bl a har Drottningholm, ett av Sveriges världsarv, skyddat av Världsarvskonventionen. Läs mer