Lögn, förbannad lögn och statistik

Så sägs det litet skämtsamt ibland, men det finns en verklighet bakom skämtet. Verkligheten heter manipulation. Man kan använda statistik för att ”bevisa” nästan vad som helst, till exempel att majoriteten stockholmare vill att den sexfiliga motorleden Förbifart Stockholm ska byggas.

Så här går det till. Ett opinionsinstitut ger på uppdrag av Bil Sweden AB människor en fråga man vet kommer att ge ”rätt” svar:

I Stockholm planerar man för en ny vägsträckning väster om Stockholm bland annat i syfte att avlasta dagens E4 (Essingeleden), Förbifart Stockholm, tycker du att den ska byggas?

Ja/Nej/Vet ej

Ungefär 80 % av respondenterna svarar Ja på frågan. Med denna formulering är det litet överraskande att så många som 20 % inte svarar Ja.

För att enkätundersökningar ska ge rättvisande resultat måste respondenterna (de som får frågan) få tillräcklig och allsidig information om problemet. Till exempel att vägbyggen bara är ett av flera sätt att lösa Stockholms framtida transportproblem och att andra transportsätt är nödvändiga om Sverige ska nå sitt klimatmål.

Trafikforskare säger att antalet bilar i stockholmstrafiken i så fall måste minska med ca 50 % och resterande bilar minska sina utsläpp med ca 50 %. Förbifart Stockholm behövs därför inte alls! Dessutom: Det räcker faktiskt med rimligt höga trängselavgifter på Essingeleden för att minska biltrafiken så mycket att Förbifart Stockholm inte behöver byggas.

Förbifarten beräknas i stället öka biltrafiken med ca 80 % och utsläppen med minst 15 % även med en optimistisk skattning av minskade utsläpp genom teknikutveckling. Denna sexfiliga motorled är verkligen det miljö- och kulturmord som miljöminister Andreas Carlgren på 1990-talet kallade Förbifart Stockholms föregångare, Västerleden.

Inte heller vet respondenterna att det finns två alternativ till Förbifart Stockholm – Diagonal Ulvsunda och Kombinationsalternativet, som i huvudsak är en satsning på kollektiv trafik.

Om de dessutom kände till Förbifart Stockholms beräknade totalkostnad (och vad man alternativt skulle kunna göra med pengarna), Förbifartens kränkning av Världsarvskonventionen, dess brott mot Miljöbalken och projektets felaktiga och missvisande ekonomiska kalkyl så skulle nog inte så många stockholmare svara Ja på frågan om de tycker att Förbifart Stockholm ska byggas.

Bertil Ottoson

Lovö Hembygdsförening