Vem vill bli lurad?

Hur skapar man en bild av att människor stöder ett dyrt och destruktivt projekt som Förbifart Stockholm? Ett sätt att manipulera människor är att låta ett opinionsinstitut ge en fråga man vet kommer att ge ”rätt” svar, som exempelvis Bil Sweden AB gör:

I Stockholm planerar man för en ny vägsträckning väster om Stockholm bland annat i syfte att avlasta dagens E4 (Essingeleden), Förbifart Stockholm, tycker du att den ska byggas?

Ja/Nej/Vet ej

Ungefär 80 % av respondenterna svarar Ja på frågan. Med denna formulering är det litet överraskande att så många som 20 % inte svarar Ja.

För att enkätundersökningar ska ge rättvisande resultat måste respondenterna (de som får frågan) få tillräcklig och allsidig information om problemet. Till exempel att vägbyggen bara är ett av flera sätt att lösa Stockholms framtida transportproblem och att andra sätt är bättre om Sveriges ska kunna nå det av riksdagen beslutade klimatmålet.

Trafikforskare säger att antalet bilar i stockholmstrafiken i så fall måste minska med ca 50 % och resterande bilar minska sina utsläpp med ca 50 %. Förbifart Stockholm behövs därför inte alls! Det som behövs är klimatneutrala transportsätt. Dessutom: Det räcker faktiskt med rimligt höga trängselavgifter på Essingeleden för att minska biltrafiken så mycket att Förbifart Stockholm inte behöver byggas.

Förbifarten beräknas i stället öka biltrafiken med ca 80 % och utsläppen med minst 15 % även med en optimistisk skattning av minskade utsläpp genom teknikutveckling. Denna sexfiliga motorled är verkligen det miljö- och kulturmord som miljöminister Andreas Carlgren på 1990-talet kallade Förbifart Stockholms föregångare, Västerleden.

Inte heller vet respondenterna att det finns två alternativ till Förbifart Stockholm – Diagonal Ulvsunda och Kombinationsalternativet, som i huvudsak är en satsning på kollektiv trafik.

Om de dessutom kände till Förbifart Stockholms beräknade totalkostnad (och vad man alternativt skulle kunna göra med pengarna), Förbifartens kränkning av Världsarvskonventionen, dess brott mot Miljöbalken och projektets felaktiga och missvisande ekonomiska kalkyl så skulle nog inte så många stockholmare svara Ja på frågan om att bygga Förbifart Stockholm.

Även som väljare känner jag mig lurad av de politiker som vill bygga Förbifart Stockholm. Alla riksdagspartier anser klimatfrågan vara vår tids största politiska problem, exempelvis:

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Klimatomställningen måste prioriteras på alla politiska nivåer. Vi socialdemokrater vill gå före och i hela landet ta ett lokalt ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser. I städer är det nödvändigt att investera för att få fler att resa kollektivt i större utsträckning än i dag om klimatet skall hålla.”

Folkpartiet: ”De miljöpolitiska målen skall beaktas vid all samhällsplanering och utgöra en grundläggande restriktion på alla beslutsnivåer. Vi står inför stora klimatförändringar om inte utsläppen av växthusgaser, främst koldioxid, dramatiskt begränsas.”

Varför inte ha en folkomröstning om Förbifart Stockholm på Ekerö i samband med nästa val?

Då får vi veta hur många Ekeröbor som tycker det är OK att bli lurade.

Bertil Ottoson

Lovö Hembygdsförening