Våra byggnader

magasinet2
Magasinet på Hogsta gård är från början av 1800-talet. Här finns spännande och udda saker, exempelvis vargnät. 1 tr upp finns föreläsningsplats och utställningar. Magasinets framtid ser ljusare ut nu när vi beslutat att arbetet med hembygdsmuseet ska vara projektinriktat och med ny ledning. Vi har redan gjort en inventering av samtliga föremål på övre- och mellanplanen. Nu finns en digital inventarielista med foton av alla föremål. Vi har också besökt Stockholms Läns Hembygdsförbund där konsulent Ann Pettersson var generös med idéer och kontakter vi kommer att ha nytta av. Vi ska besöka flera hembygdsmuseer och få hjälp av ett antal resursstarka personer. Det kommer att bli ett stort och tidskrävande arbete bl.a. för att föremålen varit misskötta under så lång tid.
bagarstugan
Bagarstugan på Hogsta är troligen från 1600-talet. Bakugnen renoverades 2015 och Bagarstugan har fått ett nytt och väldigt vackert brädgolv som ersättning för det primitiva betonggolv som gjordes i början av 1950-talet. Och vi har installerat en vedspis i kammaren. Vi kan snart ha både bakdagar och möten i Bagarstugan – även i kall väderlek. Bakandet går väldigt bra och kan utvecklas med fler intresserade. Här finns några recept.
smedjan
Smedjan, troligen från 1600-talet hör också till Hogsta gård. Under skoldagarna i maj får varje elev smida en egen krok. Här tillverkar vår smed, Anders Florgård, de beslag och annat som behövs för underhållet av hembygdsmuseet. Här tillverkas enkla föremål som på medeltiden vid hembygdsdagen, Hogstadagen och när museerna har öppet hus. Liksom de övriga museerna är smedjan populär då skolbarnen i Ekerö gör studiebesök i maj och har tillfälle att smida en egen spik.  

Smedjan har fått en fjäderhammare som gåva. Och det finns planer att få igång den pelarborrmaskin som stått oanvänd under många år. Ässjan är ju ny och ska få en ny kåpa i stället för den rostiga vi nu har. Smedjan är redan en intressant och fin arbetsplats. Vi hoppas att den nya utrustningen kommer att göra det trevligare för smederna att arbeta där. Och att det blir lättare att göra det som behövs för hembygdsmuseet.