Magasinet


Magasinet på Hogsta gård är från början av 1800-talet. Här finns spännande och udda saker, exempelvis vargnät. 1 tr upp finns föreläsningsplats och utställningar. Magasinets framtid ser ljusare ut nu när vi beslutat att arbetet med hembygdsmuseet ska vara projektinriktat och med ny ledning. Vi har redan gjort en inventering av samtliga föremål på övre- och mellanplanen. Nu finns en digital inventarielista med foton av alla föremål. Vi har också besökt Stockholms Läns Hembygdsförbund där konsulent Ann Pettersson var generös med idéer och kontakter vi kommer att ha nytta av. Vi ska besöka flera hembygdsmuseer och få hjälp av ett antal resursstarka personer. Det kommer att bli ett stort och tidskrävande arbete bl.a. för att föremålen varit misskötta under så lång tid.