Smedjan


Smedjan, troligen från 1600-talet hör också till Hogsta gård. Under skoldagarna i maj får varje elev smida en egen krok. Här tillverkar vår smed, Anders Florgård, de beslag och annat som behövs för underhållet av hembygdsmuseet. Här tillverkas enkla föremål som på medeltiden vid hembygdsdagen, Hogstadagen och när museerna har öppet hus. Liksom de övriga museerna är smedjan populär då skolbarnen i Ekerö gör studiebesök i maj och har tillfälle att smida en egen spik.

Smedjan har fått en fjäderhammare som gåva. Och det finns planer att få igång den pelarborrmaskin som stått oanvänd under många år. Ässjan är ju ny och ska få en ny kåpa i stället för den rostiga vi nu har. Smedjan är redan en intressant och fin arbetsplats. Vi hoppas att den nya utrustningen kommer att göra det trevligare för smederna att arbeta där. Och att det blir lättare att göra det som behövs för hembygdsmuseet.