Tack för oss!

Hej då!
Eva och Bertil tackar alla medlemmar för elva fina år i styrelsen. Den uppmuntran vi fått från er har betytt mycket.