Förbifart Stockholm kan förvandla Lovö

Vad kan vara viktigare för en hembygdsförening än att hindra att hembygden förstörs, förändras, förfulas? Redan Berit Wallenberg var rent militant i sitt försvar av Lovön: ”En hembygdsvän får aldrig ge upp, aldrig sitta med armarna i kors och absolut inte nöja sig med att bara bli förargad över vandalernas framfart”.

Hembygdsföreningens motstånd mot Förbifart Stockholm inleddes på allvar under Ulrika Wesslaus ordförandeskap. Och Per Borgström skrev tunga texter om Kronoparken Drottningholm som riks- och världsintresse, otänkbart att vandalisera. Deras arbete finns som grund för vårt engagemang. Läs mer

Västerleden – Förbifart Stockholm – styrelsens uttalande

Enligt uppdrag VID 50-ÅRSJUBILEET DEN 25/5 2000

UNESCO:s världsarv – Drottningholms Slott och park – har sitt ursprung i Gustav Vasas övertagande av Torvesunds gård på Lovö. Den av honom och sönerna därpå fullbordade inlösen av samtliga gårdar på Lovö skapade den i dag existerande Kronoparken. Kronoparkens syfte var att trygga hovets uppehälle och Kungsgårdens försörjning.

Först hundra år senare uppfördes det nuvarande slottet och utökades hovets närvaro, varvid försörjningen fortsatt baserades på vad kronoparken kunde bidra med. – Virke för byggnation, trädgårdsprodukter , dagsverken, jakt, fiske mm. Än i dag sker understundom kunglig jakt på ön, och arrendeavgifterna – om än icke arrendatorerna själva – bidrar till statskassan. Kronoparken bildar således inte bara en dekorativ ram kring slottsanläggningen utan utgör också förutsättningen för dess existens. Utan kronoparken hade vi inte något Drottningholm, och heller inget världsarv! Läs mer