Remissvar på RUFS-2010

Regionplan- och trafikkontoret
Box 4414, 102 69 Stockholm

Remissvar på RUFS-2010

Förslaget till ny RUFS bygger på den tidigare RUFS 2001, som i sin tur bygger på tidigare regionplaner. Det är vanligen en bra metod eftersom den garanterar kontinuitet i planerna för länets utveckling. Metoden har emellertid risker. Den förutsätter en kontinuerlig och jämn utveckling i världen, Sverige och länet. Så kan man till nöds säga att det har varit på de områden regionplanerna planerar för. Men om det sker stora förändringar i omvärlden, som kräver nytänkande och annorlunda planering måste också metoden att planera ändras. Läs mer