Öppet brev till alla socialdemokrater

Många miljöaktivister deltog i SAP:s Miljörådslag och är troligen ganska nöjda med rådslagets rapport. Redan vid 2005 års kongress togs bra beslut om klimatfrågans stora vikt. Tillsammans med formuleringarna i Miljörådslagets rapport och i några av Mona Sahlins offentliga tal har SAP tydlig grund för en klimatoffensiv.

Detta är nödvändigt bl a mot bakgrund av forskarnas uttalanden från klimatmötet i Köpenhamn under vecka 11, 2009. Där sammanfattade fler än 2 500 klimatexperter att det inte längre finns någon ursäkt för att inte agera omedelbart. Dessa experter gjorde därför två undantag från sin tidigare praxis. Dels vänder man sig nu direkt till politikerna och dels gör man ett omfattande uttalande flera månader innan konferensens rapport kommer att publiceras i juni 2009. Ny forskning visar nämligen att de tidigare slutsatserna av FN:s klimatpanel är underdrivna. De bygger på uppgifter från senast 2005 och sedan dess har mycket hänt och hänt snabbt. Forskarna sammanfattar: Klimatet kan ändras abrupt och oåterkalleligt och på ett sätt nuvarande samhällen inte klarar. Allt fler människor förstår detta. Politiska partier som inte anpassar sin politik till denna växande insikt kommer att få det svårt.

SAP:s offensiv i form av ställningstaganden i konkreta frågor dröjer emellertid och går ibland till och med i fel riktning, t ex i Stockholmstrakten där SAP stöder byggandet av Förbifart Stockholm, som kommer att öka utsläppen av växthusgaser och minska andelen kollektivresenärer – tvärt emot partilinjen. Exempelvis deltar en ledande socialdemokrat i den offentliga debatten med artiklar som kräver att Förbifart Stockholm snarast måste byggas! Det finnas också ledande socialdemokrater i Stockholms arbetarkommun som driver på detta monstruösa och helt onödiga monument över en svunnen tids misshushållning med jordens resurser.

Varje röstande måste kunna lita på att partierna arbetar enligt sina partidokument, sin valplattform och sina offentliga uttalanden. Det är grundläggande för demokratin. Därför kommer både jag och andra miljöaktivister inför valet 2010 att vara aktiva opinionsbildare för att påverka SAP:s ledning att följa partiets egen klimatpolitik.

Detta är mycket viktigt just nu i och med de gemensamma arbetsgrupperna med Vänstern och Miljöpartiet, särskilt Klimat och Miljö och Storstadens utmaningar.

Kunskap om ett problem medför ansvar. Denna livsfilosofi har säkert många politiker. Problemet är att omsätta kunskapen i ansvarig handling med de hinder som finns inom partiet.

Bertil Ottoson

Klimataktivist
Pl 137, 178 93 Drottningholm
Tfn: 08 – 759 03 26

Lämna ett svar