Därför säger vi nej till ”Förbifart Stockholm”

I maj meddelade Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö att man söker tillåtlighet hos regeringen för 25-miljardersprojektet Förbifart Stockholm och hoppas kunna börja bygga 2010. I opposition till detta står bland andra Naturvårdsverket och SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys. Samtidigt välkomnade 56 namnkunniga forskare, debattörer, författare och journalister från hela Sverige den nya folkrörelsen ”Klimataktion”. Nya kolkraftverk inom EU och projekt som Förbifart Stockholm togs speciellt upp som sådant som inte bör genomföras. Oberoende av ovan nämnda initiativ har 34 föreningar/organisationer och ytterligare 25 forskare/sakkunniga inom miljö, transport, ekonomi, teknik, medicin mm, nu slutit upp bakom kritiken mot Förbifart Stockholm. Organiserat genom ”Klimatstart Stockholm” står dessa bakom nedanstående upprop:

Klimatfrågan är en ödesfråga för Sverige och för världen. Den handlar om överlevnad och välfärd för miljarder människor nu och i framtiden. För att klara utmaningen måste utsläppen från trafiken minska. En växande del av transporterna måste ske med kollektivtrafik och på spår.Nya motorleder leder till fler bilresor och högre utsläpp. Transportinvesteringarna i Stockholm och i Sverige måste därför främst satsas på att utveckla kollektivtrafiken.

Att bygga Förbifart Stockholm beräknas kosta minst 25 miljarder. Projektet driver på
trafiktillväxten, sprider ut Stockholms tillväxt och ökar bilberoendet. Vägen förstör
grönområden, skövlar värdefulla kulturmiljöer och försämrar möjligheterna till friluftsliv och rekreation.

Förbifart Stockholm löser inte trängselproblemen – för det krävs effektiva trängselavgifter och bättre kollektivtrafik. Istället driver det upp vägtrafiken och ökar utsläppen. För att Stockholm ska ta sitt klimatansvar måste andelen kollektiva resor öka. Statliga och kommunala anslag och intäkter från trängselavgifterna måste satsas på effektiv och bekväm kollektivtrafik.

Att satsa på Förbifart Stockholm är att sabotera klimatpolitiken. Det är att svika ansvaret för framtida generationer och för resten av världen.

Därför säger vi nej till Förbifart Stockholm.

Forskare/sakkunniga bakom uppropet
Christian Berggren, professor, industriell organisation, Linköpings Universitet
Nils Brunsson, professor, företagsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm
Pontus Cerin, docent, Hållbara investeringar och bolagsstyrning, Handelshögskolan i Umeå
Hervé Corvellec, gästprofessor, företagsekonomi, Malmö
Ingrid Eckerman, leg läk, spec. allmänmedicin, v ordf Läkare för Miljön, Stockholm
Christer Eldh, fil dr, Service Management, Lunds Universitet
Gunnar Falkemark, professor, statsvetenskap, Göteborgs Universitet
Göran Finnveden, professor, miljöstrategisk analys, KTH, Stockholm
Lotta Frändberg, fil dr, kulturgeografi, Göteborgs Universitet
Stefan Gössling, professor, Service Management, Lunds universitet
Thomas Hahn, agron dr, forskare, miljöforskningsinstitutet Stockholm Resilience
Centre, ordf Ekonomer för Miljön
Staffan Jakobsson, professor, forsknings- och teknikpolitik, Chalmers, Göteborg
Jan Owen Jansson, professor emeritus, transportekonomi, Linköpings Universitet
Arne Kaijser, professor, teknikhistoria, KTH, Stockholm
Staffan Laestadius, professor, industriell dynamik, KTH, Stockholm
Per Lundqvist, professor, energiteknologi, KTH, Stockholm
Richard Murray, fil dr, nationalekonomi, Stockholm
Karl-Göran Mähler, professor emeritus, Beijerinstitutet, Stockholm
Jan Henrik Nilsson, fil dr, Service Management, Lunds Universitet
Jan Odhnoff, professor emeritus, KTH, Stockholm
Esbjörn Ohlsson, docent, matematisk statistik, Stockholms Universitet
Per Ribbing, civ ing, teknisk fysik, styrelseledamot Ingenjörer för Miljön, Stockholm
Henning Rodhe, professor, kemisk meteorologi, Stockholms Universitet
Lars-Göran Strandberg, univ adj, industriell ekologi, KTH, Stockholm
Peter Söderbaum, professor emeritus, Akademin för hållbar samhälls-
och teknikutveckling, Mälardalens högskola, Västerås
Claes Trygger, tekn dr, optimeringslära och systemteori, KTH, Stockholm
Bertil Vilhelmson, professor, kulturgeografi, Göteborgs Universitet
Ingela Övermark, leg läk, spec. invärtes medicin, styrelseledamot Läkare för miljön, Stockholm

Föreningar/organisationer bakom uppropet
Alarm Stockholm
Alternativ stad – Miljöförbundet Jordens Vänner
i Stockholm
Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen
Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening
Drottningholms BBB
Ekologiska Lantbrukarna
Fältbiologerna
Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland
Föreningen Nej till Västerleden
Föreningen Rädda Järvafältet
Föreningen Rädda Lovö
Gemensam Välfärd Stockholm
Gröna Bilister
Gröna kvinnor
Hesselby Byalag
Klimataktion Stockholm
Klimax Stockholm
Kollektivtrafikant Stockholm
Koloniföreningen Stugängen
Kungshättans Sportstugeförening
Lovö Hembygdsförening
Miljöförbundet Jordens Vänner
Mälaröarnas Naturskyddsförening
Naturskyddsföreningen (riksorganisationen)
Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Paradiset Hanvedens Vänner
Planka.nu
Praxis
Sollentuna Naturskyddsförening
Stockholms Naturskyddsförening
Stockholms Vandrareförening
Svenska Turistföreningen Stockholmskretsen
Symbios
Södertörns miljö- och utvecklingsförening