Hogsta hembygdsmuseum

magasinet2
Magasinet på Hogsta gård från början av 1800-talet är en av de tre byggnader som ingår i Lovö hembygdsmuseum. Här finns spännande och udda saker, exempelvis vargnät och brandredskap. 1 tr upp finns föreläsningsplats och utställningar.
bagarstugan
Bagarstugan på Hogsta är troligen från 1600-talet. Bakugnen renoverades 2015.
smedjan
Smedjan, troligen från 1600-talet hör också till Hogsta gård. Under skoldagarna i maj får varje elev smida en egen krok. Här tillverkar vår smed, Anders Florgård, de beslag och annat som behövs för underhållet av hembygdsmuseet. Här tillverkas enkla föremål som på medeltiden vid hembygdsdagen, Hogstadagen och när museerna har öppet hus. Liksom de övriga museerna är smedjan populär då skolbarnen i Ekerö gör studiebesök i maj och har tillfälle att smida en egen spik.