Faktasamling om Förbifart Stockholm

Till gruppledarna Karin Wanngård (S), Daniel Helldén (MP), Ann-Margarethe
Livh (V), Sissela Nordling Blanco (Fi)

I måndags skickade nätverket ett brev till er med synpunkter på
trängselskatteramen som innebär att kollektivtrafiken bör prioriteras före
Förbifart Stockholm. Vi bifogade för kännedom även ett brev riktat till
regeringen.

Vi skickar er nu en faktasamling om Förbifart Stockholm, som har
sammanställts av en arbetsgrupp inom nätverket. Den kan förhoppningsvis
vara ett stöd i pågående diskussioner.

Vi önskar träffa företrädare för era partier, antingen tillsammans eller
var och en för sig, för att utveckla fakta och argument. Vi är tacksamma
för förslag på datum snarast möjligt.

För Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm 2014-10-09

Karin Wahlgren Klimataktion Stockholm,  073 688 20 33,
karin.wahlgren9(@)gmail.com
Beatrice Sundberg Stockholms Naturskyddsförening, 073 719 91 33,
sthlm.krets(@)naturskyddsföreningen.se
Göran Folin Jordens vänner, 073 073 11 88