xAktuellt

Bagarstugan har fått ett nytt och väldigt vackert brädgolv som ersättning för det primitiva betonggolv som gjordes i början av 1950-talet. Bakugnen är renoverad. Och vi håller på att installera en vedspis i kammaren. Vi kan snart ha både bakdagar och möten i Bagarstugan – även i kall väderlek. Bakandet går väldigt bra och kan utvecklas med fler intresserade.

Smedjan har fått en fjäderhammare som gåva. Och det finns planer att få igång den pelarborrmaskin som stått oanvänd under många år. Ässjan är ju ny och ska få en ny kåpa i stället för den rostiga vi nu har. Smedjan är redan en intressant och fin arbetsplats. Vi hoppas att den nya utrustningen kommer att göra det trevligare för smederna att arbeta där. Och att det blir lättare att göra det som behövs för hembygdsmuseet.

Magasinets framtid ser ljusare ut nu när vi beslutat att arbetet med hembygdsmuseet ska vara projektinriktat och med ny ledning. Vi har redan gjort en inventering av samtliga föremål på övre- och mellanplanen. Nu finns en digital inventarielista med foton av alla föremål. Vi har också besökt Stockholms Läns Hembygdsförbund där konsulent Ann Pettersson var generös med idéer och kontakter vi kommer att ha nytta av. Vi ska besöka flera hembygdsmuseer och få hjälp av ett antal resursstarka personer. Det kommer att bli ett stort och tidskrävande arbete bl.a. för att föremålen varit misskötta under så lång tid.