Årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte för Lovö hembygdsförening

Tid och plats: söndagen den 29 maj kl 14.00 på Rörby gård.

Lovö Magasin kommer vara öppet innan så om man vill äta en lunch före går det bra. Årsmötet kommer vara rätt kort i år för att vi därefter ska kunna diskutera viktiga lokala frågor.

Årsmöteshandlingar:

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2021

Komplettering verksamhetsredovisning 2021

Resultaträkning 2021

Balansräkning 2021

Förslag medlemsavgifter 2023

Revisionsberättelse och valberedningens förslag kommer att läggas upp här så snart de är klara.

Årsmötesprotokoll Lovö hembygdsförening 2022