Styrelse och funktionärer

Lovö Hembygdsförening

c/o Bertil Ottoson
Breidablick 2
178 93 DROTTNINGHOLM
bertil@ottoson.cool

Funktionärer

Styrelsen 2020

Bertil Ottoson, ordförande
uppgift: ansv. utg. EleonoraPosten
tel: 073 – 546 03 36       
Håkan Svensson, vice ordförande
uppgift: fixargruppen
tel: 070 942 11 00
Staffan Lindholm, kassör
uppgift: snickarboden
tel: 073 – 977 06 01       
Alexander Lind af Hageby
uppgift: naturreservatet
tel. 076 -614 49 89
Eva Ottoson, sekreterare
uppgift: Hogsta, Bagarstugan
tel: 076 – 716 03 82       
Alexander Lind af Hageby
uppgift: naturreservatet
tel. 076 -614 49 89
Thomas Erlandsson
uppgift: Hogsta, snickarboden
tel: 072 – 566 49 85
Bengt Krantz
uppgift: byggnadsteknisk rådgivare
tel: 072 – 252 22 87       
Maria Halkiewicz tel: 070 – 738 75 07
Pertti Hänninen
uppgift: Lovö museum, FRA
tel: 070 – 636 33 26

Revisorer:
Ebba Hammarström
Ingrid Oldfeldt
Jakob Söderberg, suppleant

Eleonora-Posten, redaktion:
Bertil Ottoson, tel: 073 – 546 03 36
Eva Ottoson, tel. 076 – 716 03 82
John Crafoord, tel: 070 – 867 57 24

Uppdrag utanför styrelsen

Ulf Bernitz, juridisk rådgivare tel: 070 – 559 06 55
Anders Florgård, uppgift: Fornstigen tel: 070 – 312 10 52
docent Bo Petré, arkeolog, Lovö museum tel. 070 – 437 54 37, 072 – 853 43 05
Candi Martin, webbplats tel. 070 – 894 8135

Valberedning:
Ulf Bernitz tel. 08-759 06 55, 070-407 72 60
Anders Florgård tel: 08-98 24 66, 070-312 10 52