Styrelse och funktionärer

Lovö Hembygdsförening

c/o Bertil Ottoson
Breidablick 2
178 93 DROTTNINGHOLM

Funktionärer

Styrelsen 2016

Bertil Ottoson, ordförande tel: 08-759 03 26        
Maria Halkiewicz, vice ordförande tel: 08-759 04 41        
Eva Ottoson, sekreterare,
uppgift: Hogsta, Bagarstugan
tel: 08-759 03 26        
Staffan Lindholm, kassör, tel: 08-759 02 22        
Thomas Erlandsson,
uppgift: Hogsta, snickarboden
tel: 072 566 49 85
Bengt Krantz,
byggnadsteknisk rådgivare
tel: 08-759 02 32        

Suppleanter:

Alexander af Hageby,
uppgift: naturreservatet,
tel: 08-759 04 54
Håkan Svensson tel: 070 942 11 00
Pertti Hänninen tel: 08-96 89 39

Eleonora-Posten, redaktion:

Bertil Ottoson, tel: 08-759 03 26

John Crafoord, tel: 08-759 08 19

Claes Lindahl, tel: 08-759 09 36

Uppdrag utanför styrelsen

Ulf Bernitz, juridisk rådgivare tel: 08-759 06 55
Anders Florgård, uppgift: Fornstigen tel: 08-98 24 66

Valberedning:

Henric Thörnberg tel: 08-759 07 49