Styrelse och funktionärer

Lovö Hembygdsförening

c/o Bertil Ottoson
Breidablick 2
178 93 DROTTNINGHOLM

Funktionärer

Styrelsen 2019

Bertil Ottoson, ordförande tel: 08-759 03 26        
Håkan Svensson, vice ordförande
uppgift: Bagarstugan, bakning
tel: 070 942 11 00
Eva Ottoson, sekreterare
uppgift: Hogsta, Bagarstugan
tel: 08-759 03 26        
Staffan Lindholm, kassör tel: 08-759 02 22        
Thomas Erlandsson
uppgift: Hogsta, snickarboden
tel: 072 566 49 85
Bengt Krantz
byggnadsteknisk rådgivare
tel: 08-759 02 32        
Maria Halkiewicz tel: 08-759 04 41
Pertti Hänninen tel: 08-96 89 39

Revisorer:
Ebba Hammarström
Ingrid Oldfeldt
Jakob Söderberg, suppleant

Eleonora-Posten, redaktion:
Bertil Ottoson, tel: 08-759 03 26
John Crafoord, tel: 08-759 08 19
Håkan Svensson, tel: 070 942 11 00

Uppdrag utanför styrelsen

Ulf Bernitz, juridisk rådgivare tel: 08-759 06 55
Anders Florgård, uppgift: Fornstigen tel: 08-98 24 66

Valberedning:
Ulf Bernitz tel. 08-759 06 55, 070-407 72 60
Anders Florgård tel: 08-98 24 66, 070-312 10 52