Styrelse och funktionärer

Lovö Hembygdsförening

c/o Bertil Ottoson
Breidablick 2
178 93 DROTTNINGHOLM

Funktionärer

Styrelsen 2016

Bertil Ottoson, ordförande tel: 08-759 03 26
Maria Halkiewicz, vice ordförande tel: 08-759 04 41
Eva Ottoson, sekreterare, uppgift: Hogsta, Bagarstugan tel: 08-759 03 26
Kylli Johannisson, administratör tel: 08-37 45 19
Staffan Lindholm, kassör,  tel: 08-759 02 22
Thomas Erlandsson, uppgift: Hogsta, snickarboden tel: 072 566 49 85
Bengt Krantz, byggnadsteknisk rådgivare tel: 08-759 02 32

Suppleanter:

Alexander af Hageby, uppgift: naturreservatet, tel: 08-759 04 54
Jörgen Ek tel: 08-759 09 72
Pertti Hänninen tel: 08-96 89 39

Eleonora-Posten, redaktion:

Bertil Ottoson, tel: 08-759 03 26

John Crafoord, tel: 08-759 08 19

Uppdrag utanför styrelsen

Ulf Bernitz, juridisk rådgivare tel: 08-759 06 55
Anders Florgård, uppgift: Fornstigen tel: 08-98 24 66
Stina Odlinder Haubo, uppgift: Hogsta, Magasinets museum tel: 08-550 44 610

Valberedning:

Henric Thörnberg tel: 08-759 07 49