2016-

ep_logga

Eleonora-Posten, föreningens medlemstidning, utkommer med fyra nummer årligen. Tidningen har fått sitt namn efter riksänkedrottning Hedvig Eleonora, byggherre till Drottningholms slott.

Redaktionen mottar gärna material för publicering: bertil.ottoson@mail.amnesty.se

Skriv gärna insändare, till exempel om hembygdsföreningens arbete, synpunkter på artiklar, önskemål om artiklar eller aktiviteter. Vårt enda krav är att insändaren har någon slags koppling till hembygdsfrågor.

år 2017

   
Nr 1 Vargjakt med anor 3
  Sveriges Hembygdsförbund 6
  Norrby gård 8
  Kallelse till årsmöte 11
  Lovös fantastiska människor 12
  Vårprogrammet 13
  Lovön, möjligheternas gröna ö 17
  Lovön i framtiden 20
  Geografi, historia och grammatik om Lovön (och Kärsön) 26
  Litteratur om Lovön mm 27

år 2016

   
Nr 4 Världsarvet Drottningholm, vad händer?  3
  En stor upplevelse 8
  Nyckeln till Kantongatan – the Canton code 12
  Ordförandekonferens i Stockholms läns hembygdsförbund 14
  Pengar växer på träd 16
  Hembygdsrörelsen 100 år 18
  Kolmilan på Gålö 19
  Bagarstugan 20
     
Nr 3 Rydströms har köpt prästgården! 3
  Fiskis på Lovö 10
  Barkarby gård 14
  Arthur Bovin+Signe Ekwall 20
  Vår underbara Fornstig 26
  Om vilt på Lovön 29
     
Nr 2 Underligheter om och kring Carin Görings grav 3
  Sista striden för världsarvet Drottningholm 14
  Årsmötet 2016 22
  Handlingsplan för 2016 24
  Lovö vävare och Rörby Nedergård 26
  Utflykt till länsförbundet 28
  Dialog för Lovö naturreservat 31
  Valborg i Drottningholmsparken 33
  Midsommarfirande på Norrby gård 34
     
Nr 1 Oskar Anderssons borg 3
  Lovö vattenverk blev en teknisk förebild 11
  Minnen kring ett vattenverk 17
  Drottningholmsmalmen och Klemmingsberg 21
  Olof von Dalin på Lovö 25
  Anna Lindhagen, ansvarig för Lovöreservatet 29