Fornstigen

fornstigenDen nya fornstigen invigdes våren 2015. ”Vandra på Lovön” är en skrift som innehåller fornstigens sträckning med kartor och beskrivning av gammal och ny kultur. ”Vandra på Lovön” beställes via mejl till bertil@ottoson.cool. Betalning 120 kr inklusive porto mot faktura.