Angående hanteringen av Fornstigen, Lovön, 18 mars 2019

Brev från Lovö hembygdsförening till Statens Fastighetsverk.

Lovö hembygdsförening med denna skrivelse kommer att ställa reservatsförvaltarens arbete i relation till Lovö naturreservats regelverk, det vill säga föreskrifterna i reservatsbeslutet och direktiven i reservatets skötselplan.