Faktasamling om Förbifart Stockholm

Till gruppledarna Karin Wanngård (S), Daniel Helldén (MP), Ann-Margarethe
Livh (V), Sissela Nordling Blanco (Fi)

I måndags skickade nätverket ett brev till er med synpunkter på
trängselskatteramen som innebär att kollektivtrafiken bör prioriteras före
Förbifart Stockholm. Vi bifogade för kännedom även ett brev riktat till
regeringen.

Vi skickar er nu en faktasamling om Förbifart Stockholm, som har
sammanställts av en arbetsgrupp inom nätverket. Den kan förhoppningsvis
vara ett stöd i pågående diskussioner.

Vi önskar träffa företrädare för era partier, antingen tillsammans eller
var och en för sig, för att utveckla fakta och argument. Vi är tacksamma
för förslag på datum snarast möjligt.

För Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm 2014-10-09

Karin Wahlgren Klimataktion Stockholm,  073 688 20 33,
karin.wahlgren9(@)gmail.com
Beatrice Sundberg Stockholms Naturskyddsförening, 073 719 91 33,
sthlm.krets(@)naturskyddsföreningen.se
Göran Folin Jordens vänner, 073 073 11 88

Dystopi av Carl Johan de Geer

IMG_1821Carl Johan de Geer är en engagerad konstnär. Han har upptäckt vilken onödig katastrof Förbifart Stockholm kan bli. Denna bild visades vid hans utställning på Färgfabriken sommaren 2014 under temat ”Fel tänkt” och fotograferades av Maria Wold-Troell.
Huvudet uppe till vänster symboliserar stenhuvudena på Påskön, där befolkningen misshushållade med naturtillgångarna och gick under.

Skrivelse till UNESCO angående världsarvet Drottningholm

Drottningholm är ett av Sveriges världsarv, skyddat av Världsarvskonventionen (1972). Ett världsarv är en oersättlig tillgång, inte bara för landet det ligger i utan för mänskligheten som helhet. Enligt den av Sverige ratificerade konventionen har Sverige som nation åtagit sig att för all framtid skydda, bevara och vårda världsarvet Drottningholm till förmån för kommande generationer. Läs mer

Den odemokratiska demokratin

Vilka krav måste och ska vi ställa på politikerna när de beslutar i viktiga frågor om vår framtid? Vi har ju inte direktdemokrati utan överlåter till valda representanter att besluta för oss.

Just nu planeras Stockholmsregionens framtida transportsystem. Alla partier är medvetna om att vi har ett klimatproblem. Det syns tydligt i partiernas program, miljödokument och i partiledarnas tal. Socialdemokraterna: Läs mer